Autismspektrumtillstånd

Autismspektrumtillstånd

Autismspektrumtillstånd (AST) är en funktionsnedsättning som innebär svårigheter med socialt samspel och ömsesidig kommunikation tillsammans med en benägenhet att göra saker på ett upprepat, oflexibelt och ibland lite udda sätt. Under beteckningen AST samlas de tidigare diagnoserna autistiskt syndrom, Aspergers syndrom och atypisk autism/autismliknande tillstånd.

Läs mer om AST här: https://www.hjarnfonden.se/om-hjarnan/diagnoser/au...

194 962 kr
Insamlat


68
Insamlingar

654
Gåvor