Created By:
Tor Björn Minde
Collecting for:
Barnhjärnan
<english below>
På grund av någon olycklig omständighet kan akut syrebrist (asfyxi) uppstå för barn under en förlossning. Detta händer ca 100 bebisar per år i Sverige. Syrebrist ökar risken för skador i hjärnan, så det kan bli mycket nervösa dagar för föräldrar och närstående.

På senare år har man börjat använda en ny metod, nedkylning. Barnet kyls ner till 33,5C under några få dagar. Metoden har visat goda resultat. Enligt uppgift halveras antalet skadade. Metoden har tagits fram genom forskningsstudier men är relativt ny och behöver mer undersökning och utveckling.
https://www.hjarnfonden.se/barnhjarnan-akut-syrebrist/#

Nedkylning och hjärnforskning behöver mer forskningsmedel för att utvecklas och kunna hjälpa framtida bebisar som råkar ut för akut syrebrist. Var med och hjälp mig stötta mer forskning i området. Läkarna, sjuksköterskor och sjukhusen gör ett fantastiskt arbete, men behöver de nödvändiga verktygen.

Prioritera en gåva till hjärnfonden.
Många hälsningar!
Tor Minde

------------------------------------------------

Acute oxygen deficiency (asphyxia)

Due to some unfortunate circumstance, acute oxygen deficiency (asphyxia) can occur for children during childbirth. This happens to about 100 babies a year in Sweden. Oxygen deficiency increases the risk of brain damage, so it can be very nervous days for parents and close relatives.

In recent years, a new method is in use, called hypothermia. The baby is cooled down to 33.5C for a few days. The method has shown good results. Reportedly, the number of injured is halved. The method has been developed through research studies, but is relatively new and needs more research and development.
https://www.hjarnfonden.se/barnhjarnan-akut-syrebrist/#

Hypothermia and brain research need more research funding to improve and be able to help future babies who suffer from acute oxygen deficiency. Please help me support more research in the area. The doctors, nurses and hospitals are doing a fantastic job, but they need the necessary tools.

Please prioritize a gift to the Brain Fund.
Many greetings!
Tor Minde


Donate

16,200 kr
Collected

81% 20,000 kr

34
Donations

0
Days left

Recent activity

 • Emma Cajander Hjärnfonden
  Tusen tack för din fina insamling! Alla pengar till forskningen är ovärderliga. Tack till alla ni som stöttat Tors insamling, era bidrag räddar liv. Om du vill förlänga insamlingen så ändrar du datum på "redigera insamling" i inloggat läge.
  Vänliga hälsningar Emma på Hjärnfonden
  info@insamling-till-hjarnfonden.se
 • Anonymous User Anonymous User Donated 100 kr

 • Anonymous User Anonymous User Donated 200 kr

 • Anonymous User Anonymous User Donated 300 kr

 • Anonymous User Anonymous User Donated 500 kr

 • Anonymous User Anonymous User Donated 200 kr

 • Anonymous User Anonymous User Donated 200 kr

 • Anonymous User Anonymous User Donated 300 kr

 • Anonymous User Anonymous User Donated 300 kr

 • Anonymous User Anonymous User Donated 200 kr

 • Anonymous User Anonymous User Donated 500 kr

 • Anonymous User Anonymous User Donated 2,000 kr

 • Monica Backlund Monica Backlund Donated 300 kr

 • Jenny Redinger Jenny Redinger Donated 300 kr

  ❤️

 • Anonymous User Anonymous User Donated 200 kr

  Great idea, appreciate!

 • Anonymous User Anonymous User Donated 300 kr

 • Anonymous User Anonymous User Donated 300 kr

 • Björn Hovstadius Björn Hovstadius Donated 1,100 kr

 • Anonymous User Anonymous User Donated 650 kr

  Klemmer fra Norge

 • Hoss Cartwright Hoss Cartwright Donated 100 kr

 • Anonymous User Anonymous User Donated 300 kr

 • Anonymous User Anonymous User Donated 300 kr

 • Anonymous User Anonymous User Donated 300 kr

 • Björn Tomas Minde Björn Tomas Minde Donated 500 kr