Created By:
Emelie Hjorth
Collecting for:
Språkstörning
Under 100 dagar har jag min insamling till diagnosen Språkstörning och mitt mål med denna insamlingen är att fler personer får upp ögonen och mer kunskap för språkstörningen som många verkar veta så lite om i dagsläget.

Dessa pengar kan hjälpa forskningen kring språkstörningen att gå framåt. Hjälp till du med för att hjälpa barnen med diagnosen språkstörning att få rätt hjälp för att underlätta vardagen och även resten av livet.

I samband med min födelsedag vill jag samla in pengar till diagnosen Språkstörning eftersom språkstörning ligger väldigt nära mig. Jag hoppas även att du kan tänka dig att hjälpa mig att samla in pengar som ett sätt att fira tillsammans med mig. Varje litet bidrag hjälper mig att nå mitt mål.

Här kommer lite info kring språkstörning

Visste du att…
• Språkstörning är en funktionsnedsättning som yttrar sig i svårigheter att tala och att förstå språk.
• 1-2 % av barn i skolåldern har en allvarlig språkstörning. För en del är funktionsnedsättningen lindrigare än för andra.
• Språkstörning är vanligast hos barn men även vuxna kan ha språkstörning. Fler pojkar än flickor drabbas av språkstörning.
• Omgivningens möjlighet till förståelse, anpassning och stöd är av avgörande betydelse för personer med språkstörning.

Språkstörning är en funktionsnedsättning som yttrar sig i svårigheter att tala och att förstå språk. Den som har språkstörning har avvikande uttal och grammatik, begränsat ordförråd och nedsatt ord- och meningsförståelse, vilket kan skapa problem i vardagen både med sociala kontakter och lärande.
Språkstörning ser olika ut hos olika individer. Vid tal- och språkstörning är barnets språkförmåga påtagligt nedsatt jämfört med andra jämnåriga. Språkutvecklingen är långsam. Det är svårt att lära sig nya ord och en person med språkstörning kan vara svårförståelig, till och med för närstående.
Man kan inte bota språkstörning. Det är viktigt att föräldrar och andra vuxna förstår vilka behov barnet har, så att förväntningar och krav blir lagom stora.
Genom att använda andra uttryckssätt än tal som bilder och tecken, så kallat GAKK (Grafisk Alternativ och Kompletterande Kommunikation) respektive TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) underlättas förståelse och uttrycksförmåga för personer med språkstörning.

Vill man läsa mer vad de handlar om kan ni läsa de här:
https://www.hjarnfonden.se/om-hjarnan/diagnoser/sprakstorning/

Hjärnfondens vision är att ingen ska behöva lida av sjukdomar, skador eller funktionsnedsättningar i hjärnan.

Tack på förhand :)
Mvh Emelie
Donate

200 kr
Collected

40% 500 kr

2
Donations

72
Days left

Recent activity

 • Anders Persson Anders Persson Donated 100 kr

 • Emelie Hjorth Emelie Hjorth Donated 100 kr

 • Givarservice Hjärnfonden Hjärnfonden
  Hej! Stort tack för att du samlar in pengar till hjärnforskningen! Varje gåva bidrar till livsviktig forskning, stor som liten.
  Tveka inte att höra av dig till mig om du har frågor.
  Varma hälsningar Emma på Hjärnfonden
  info@insamling-till-hjarnfonden.se