Stressrelaterad ohälsa

Stressrelaterad ohälsa

Stressrelaterad psykisk ohälsa är ett vitt begrepp som omfattar flertalet stressdiagnoser som exempelvis akut stressreaktion, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), anpassningsstörning, reaktioner på svår stress och utmattningssyndrom. Här återfinns både individer med lindriga symtom som fungerar väl i vardagen och patienter med svåra symtom som har stora problem att hantera vardagliga uppgifter och aktiviteter.

I vår hjärna finns runt 100 miljarder nervceller som är sammankopplade i stora nätverk. Nervcellernas uppgift är att ta emot, bearbeta och skicka iväg signaler. För att hjärnan skall fungera krävs att kommunikationen mellan nervcellerna fungerar bra.

Studier visar att stark stressexponering faktiskt skapar förändringar i hjärnan. Förbindelserna mellan nervcellerna minskar på vissa ställen och ökar på andra. Man har också sett att personer med utmattningssyndrom har en tunnare hjärnbark i pannloben. Ett område i hjärnan som är viktigt för vår förmåga att koncentrera oss, organisera och planera. Det är här information kan lagras en kortare tid, t.ex. när vi ska komma ihåg en inköpslista.

Resultat från studier med modern avbildningsteknik har också visat att det område som kallas amygdala, som reagerar på förändringar i omvärlden och framförallt på stressfyllda situationer, är större hos utmattningspatienter. Samtidigt som det område som är viktigt för rörelse och olika kognitiva processer blir mindre.

Hjärnfonden vill se och bidra till ett samhälle där färre drabbas av stressrelaterad ohälsa. Ett hållbart arbetsliv som vi mår bra av. De drabbade betalar med sin hälsa, sina relationer och sina möjligheter att delta i livet – både i arbetslivet och det privata.

Läs mer om stress här: https://www.hjarnfonden.se/fakta-om-stress/

Läs mer om forskningen om stress här: https://www.hjarnfonden.se/forskning-om-stress/

102 026 kr
Insamlat


111
Insamlingar

285
Gåvor