Created By:
Ronja Eriksson
Collecting for:
Depression
Vi är tre tjejer som går tredje året på gymnasiet, och vi skulle vilja göra något bra för samhället. Vår grund idé är att ha teambuilding tillfällen med företag för att skapa en bättre arbetsplats, och därifrån växte även tanken om att psykisk ohälsa är ett växande problem i vårt samhälle. Vi alla tre har tidigare erfarenheter kring psykisk ohälsa på olika sätt, och vi vill såklart minska detta växande problem och förhoppningen är att i slutet av året känna att vi gjort något bra för samhället.

Det vi vill åstadkomma med vårt företag är att väcka medvetenheten om psykisk ohälsa genom att ha teambuilding aktiviteter hos företag för att bidra till bättre arbetsplatser, med ökad medvetenhet och förståelse för medarbetare som lider av just psykisk ohälsa.
Donate

2,939 kr
Collected

147% 2,000 kr

4
Donations

0
Days left

Recent activity

  • Speak-Up UF Speak-Up UF Donated 2,039 kr

  • Meiju Vartiainen Meiju Vartiainen Donated 300 kr

  • Peter Norstedt Peter Norstedt Donated 500 kr

  • Åsa Nilsson Åsa Nilsson Donated 100 kr