Skapad av:
Susanne Svantesson
Samlar in till:
Stöd hjärnforskningen
Hjälp mig hjärna! Jag är lycklig, som har god hälsa! I privatlivet och yrkeslivet har jag sett många kämpa, för att få livet att fungera trots sjukdom, skada eller funktionsnedsättning som påverkar hjärnans funktioner. Det känns viktigt för mig att kunna bidra till forskning och åtgärder som förebygger och minskar konsekvenserna av sådana diagnoser. Alla bidrag till insamlingen är välkomna! Tack!

Senaste aktivitet

  • Susanne Svantesson Susanne Svantesson Donerade 400 kr

    Susanne