Hjärnfonden Barn

Hjärnfonden Barn

Idag vet vi för lite om barnhjärnan. Det behövs mer forskning, och mer kunskap.

Varje år drabbas tusentals svenska barn av någon form av hjärnsjukdom eller hjärnskada. Ännu fler kämpar dagligen med de utmaningar som hjärnrelaterade funktionsnedsättningar medför. Många barn föds för alldeles för tidigt men tack vare nya metoder, som till exempel nedkylning, kan man rädda dessa barn och förhindra att de får hjärnskador. Dessutom visar siffror att allt fler unga lider av psykisk ohälsa. Det kan innebära allt från att känna stark oro, nedstämdhet, sorg, rädsla, ångest, depression till självmordstankar.

Det är en utveckling vi måste bekämpa. Inuti en barnhjärna ska det finnas roliga funderingar, drömmar och tusen olika frågor – inte sjukdomar, skador och annat som gör livet svårt. Ett enda forskningsgenombrott kan rädda livet på många barn, men även små upptäckter kan göra stor skillnad för både de barn som drabbas och deras familjer.

Här kan du läsa mer om barnhjärnan och Hjärnfonden Barn: https://www.hjarnfonden.se/barnhjarnfonden/

2 487 647 kr
Insamlat


139
Insamlingar

6 147
Gåvor