Hjärntumör

Hjärntumör

Hjärntumör drabbar människor i alla åldrar. Det är vanligast hos äldre människor, men hos barn och tonåringar är det den näst vanligaste cancerformen.

I Sverige drabbas cirka 2 000 personer varje år. Orsaken till hjärntumör är inte känd, både kemiska ämnen och arv kan spela in.

Nya tekniker inom neurokirurgin har under det senaste halvseklet utvecklats så att man nu kan bota en mycket stor del av de godartade tumörerna och nya tekniker är ständigt under utveckling. Andra intressanta forskningsområden är immunisering mot elakartade hjärntumörer med genmodifiering och olika former av immunterapi.

Här kan du läsa mer om hjärntumörer: https://www.hjarnfonden.se/om-hjarnan/diagnoser/hj...

2 726 853 kr
Insamlat


115
Insamlingar

5 445
Gåvor