Huntingtons sjukdom

Huntingtons sjukdom är en ärftlig sjukdom som ger en störd funktion hos nervceller i hjärnan. Den kallas ibland för danssjuka eftersom en del av besvären består i ofrivilliga rörelser. Huntingtons sjukdom är dominant ärftlig.

Mycket forskning pågår för att få fram läkemedel som kan bromsa sjukdomsutvecklingen. Det pågår också mycket forskning kring genterapi, där man försöker påverka genen som orsakar Huntingtons sjukdom.

Läs mer om Huntington här: https://www.hjarnfonden.se/om-hjarnan/diagnoser/hu...

156 458 kr
Insamlat


8
Insamlingar

229
Gåvor